Użytkownicy taryfy G12w

Taryfa G12w to odmiana taryfy G12 oferującej tańszy prąd w godzinach 13:00-15:00, a także w tak zwanym niżu nocnym. Przy wyborze G12w użytkownicy sieci mogą liczyć także na niższe stawki w weekendy oraz w dni świąteczne, czyli te ustawowo wolne od pracy. W większości przypadków niższa stawka za pobór energii obowiązuje od godziny 22:00 w piątek do 7:00 w poniedziałek.

Kto może korzystać z G12w?

Taryfa weekendowa nie znajduje się w ofercie wszystkich sprzedawców, a ponadto możliwość skorzystania z tego rozwiązania uzależniona jest także od posiadania odpowiednich urządzeń pomiarowych oraz minimalnego rocznego zużycia prądu. G12w dedykowana jest głównie gospodarstwom domowych, jednak bardzo często korzystają z niej również akademiki, domy dziecka, hospicja czy kościoły.

Odbiorcy G12w

Z taryfy G12w (https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/oferta/taniej-po-godzinach) mogą korzystać klienci taryfowi, którzy płacą ustalone urzędowo stawki i zdecydowali się na taryfę weekendową u swojego sprzedawcy. Firma dostarczająca energię elektryczną w ramach swoich usług dokona zmiany standardowej taryfy G11 na G12w, co wymaga wymiany licznika jednostrefowego na dwustrefowy. Jest to usługa bezpłatna, jednak ze względu na koszty licznika sprzedawcy pozwalają na zmianę taryfy zazwyczaj tylko raz do roku. Na taryfę G12w mogą zdecydować się także tacy użytkownicy sieci, którzy w ramach liberalizacji rynku energii elektrycznej postanowili zmienić sprzedawcę. Takie osoby nazywa się odbiorcami TPA i zazwyczaj mogą one liczyć na szerszą ofertę niż klienci taryfowi.

Kiedy to się opłaca?

Większość gospodarstw domowych korzysta obecnie z taryfy G11 i zaledwie 3 miliony decydują się na G12 czy G12w. Coraz większa jest jednak świadomość użytkowników energii elektrycznej, którzy szukają najbardziej optymalnych dla siebie rozwiązań. Taryfa G12w polecana jest osobom, które mogą zaplanować swoje zużycie prądu tak, by było ono największe w godzinach niżu dziennego oraz w weekendy czy w nocy. To także rozwiązanie odpowiednie dla tych, którzy większość dni roboczych spędzają poza domem, a wszystkie sprzęty AGD uruchamiają w weekendy.

Od czego zależą koszty energii elektrycznej dla firmy?

W porównaniu do cen energii obowiązujących dla gospodarstw domowych, koszty prądu ponoszone przez firmy są znacznie wyższe. Różnice te wynikają z kilku czynników, a ich znajomość może się przyczynić do realnego obniżenia kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Ceny regulowane indywidualne

URE to Urząd Regulacji Energetyki, który reguluje i zatwierdza ceny energii. Pozwala to na utrzymanie stawek prądu na ustabilizowanym poziomie. Regulacje URE dotyczą odbiorców końcowych należących do grupy taryfowej G – właścicieli gospodarstw domowych, a także osób prowadzących w domu jednoosobową działalność gospodarczą. Energia elektryczna dla firm jest natomiast obarczona stawkami, które nie podlegają regulacji przez URE. Ceny za prąd dla użytkowników taryf A, B, C oraz R ustalane są indywidualnie przez dostawców. Do odbiorców końcowych tej grupy należą małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Wysokość mocy umownej

Ilość energii elektrycznej, dostarczanej w ustalonym czasie do miejsca poboru określana jest wysokością mocy umownej – czyli mocy pobieranej lub wprowadzanej do danej sieci. Parametr ten uwzględniany jest bezpośrednio w umowie dotyczącej usług przesyłowych i dystrybucyjnych. Wartość mocy umownej nie może przekraczać wysokości zadeklarowanej mocy przyłączeniowej. Zależy od rodzaju sprzętu elektrycznego oraz jego liczebności, a także metody i poziomu intensywności użytkowania poszczególnych maszyn i urządzeń w firmie.

Zmniejszenie kosztów prądu w firmie

W porównaniu do mocy umownej klientów indywidualnych, moc umowna ustalana dla przedsiębiorców jet wyższa. Energia elektryczna dla firm zasila większą liczbą urządzeń jednocześnie. Przekłada się to na konieczność wzrostu mocy celem uniknięcia przeciążenia sieci. Nierzadko faktury za pobór energii elektrycznej stanowią znaczną część firmowych kosztów. Wydatki ponoszone z tego tytułu można jednak w dużym stopniu zminimalizować, zmieniając dostawcę prądu lub użytkowaną taryfę korzystniejszą finansowo dla przedsiębiorstwa.

Funkcjonalności oferowane przez inteligentne oświetlenie

Inteligentne oświetlenie to ogólne określenie systemów sterowania oświetleniem, które są niezależne od wyłącznika manualnego. Jeszcze do niedawna ich obsługa wymagała znaczącej modernizacji instalacji elektrycznej oraz zamontowania specjalnych paneli sterujących, co przekładało się na spore koszty inwestycji. Obecnie jednak nastąpił dynamiczny rozwój układów cyfrowych, który doprowadził do standaryzacji oraz popularyzacji inteligentnych żarówek.

Systemy komunikacji i czujniki

Inteligentne oświetlenie może korzystać z różnych systemów komunikacji bezprzewodowej. Do najczęściej stosowanych rozwiązań w warunkach domowych należy podczerwień, Bluetooth oraz sterowanie radiowe oparte na standardach sieciowych, m.in. WiFi. Większość urządzeń przystosowanych do obsługi inteligentnych żarówek obejmuje funkcję zapamiętywania ustawień. Po ich ponownym uruchomieniu, powracają do stanu przed wyłączeniem. Inteligentne oświetlenie często wyposażane jest w czujniki dodatkowe, np. detektory ruchu.

Inteligentne oświetlenie może emitować światło w podczerwieni. Wspomaga ono działanie kamer w systemach monitoringu, ale jednocześnie pozostaje niewidoczne dla człowieka. Żarówki hybrydowe mogą być wyposażane także w funkcje niezwiązane z oświetleniem, np. kamery, głośniki czy dyfuzory zapachu.

Możliwości regulacyjne

W porównaniu z niesterowalnymi źródłami światła, inteligentne oświetlenie ma bardziej rozbudowane możliwości regulacyjne. Nawet najprostsze systemy wyposażone są w funkcję rozjaśniania i ściemniania. Bardziej złożone rozwiązania pozwalają natomiast na modyfikację uzyskiwanej temperatury barwowej, emitowanie światła kolorowego, mieszanie barw czy programowanie scen świetlnych. Jednym przyciskiem zmienić można także nastrój światła, np. na relaksujący, romantyczny czy sprzyjający koncentracji. Aplikacje komputerowe i mobilne pozwalają natomiast na określanie dynamicznych zmian oświetlenia, połączonego np. z odtwarzaną muzyką. Światło może tez zostać automatycznie uruchomione o wskazanej porze, ze zdefiniowanym parametrem barwy czy jasności.

Czy przeprowadzenie audytu energetycznego jest obowiązkowe w dużej firmie?

Audyt energetyczny to procedura, pozwalająca na uzyskanie niezależnej, obiektywnej oceny zapotrzebowania energetycznego obiektu budowlanego. Celem jego wykonania jest również określenie opłacalności wdrożenia rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenia poziomu zużycia energii. Zgodnie z treścią ustawy o efektywności energetycznej, wszystkie duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do wykonywania okresowych audytów energetycznych.

Audyt energetyczny dla dużych firm

Audyt energetyczny jest dla przedsiębiorców ważny nie tylko ze względu na konieczność spełnienia wymogów ustawowych. Jego realizacja wiąże się z możliwością wprowadzenia oszczędniejszego systemu gospodarowania energią oraz redukcją kosztów eksploatacyjnych wyposażenia. Audyt energetyczny zachęca też do przeprowadzania modernizacji w firmowych obiektach. Dotyczy wszystkich dużych przedsiębiorstw, nawet jeżeli nie podejmowały one wcześniej żadnych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Konieczność przeprowadzania modernizacji

Przeprowadzenie audytu energetycznego w dużym przedsiębiorstwie jest obowiązkowe, ale jego właściciel nie musi wcale wdrażać przedsięwzięć sugerowanych do poprawy efektywności energetycznej. Celem przeprowadzenia procedury jest przede wszystkim ocena zapotrzebowania energetycznego, a także wykazania informacji o obszarach pozwalających na jego zmniejszenie lub obniżenie strat w innej formie. Przedsiębiorca we własnym zakresie podejmuje decyzję o realizacji działań modernizacyjnych, niezależnie od wskazań zawartych w raporcie sporządzonym przez audytora energetycznego. Właściciel firmy musi jednak przechowywać otrzymane dane przez 5 lat.

Kary finansowe

Za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przewidziana jest kara finansowa, która może wynieść nawet 5 proc. przychodu uzyskiwanego przez przedsiębiorstwo w minionym roku podatkowym. Ustawodawca nie ustalił natomiast żadnych sankcji związanych z naruszeniem obowiązku przechowywania wyników audytu przez 5 lat lub przeprowadzeniem go niezgodnie z ustaleniami.

Czym jest kompensacja mocy biernej?

Moc bierna to wartość, która opisuje poziom pulsacji energii między elementami obwodu elektrycznego. W przeciwieństwie do mocy czynnej, nie jest ona zamieniana na przydatną pracę lub ciepło. Jej nadmiar powoduje straty i zmniejsza sprawność elementów sieci zasilających, co przekłada się na wzrost rachunków za energię elektryczną. Kompensacja mocy biernejpolega na zastosowaniu urządzeń, które pozwalają na zmniejszenie emisji mocy biernej i ograniczenie strat.

Współczynnik mocy biernej

Tolerowany przez dostawców prądu współczynnik mocy biernej występuje w przedziale od 0,2 do 0,4. Przekroczenie tej wartości prowadzi do naliczenia przez operatora dodatkowych opłat. Współczynnik mocy biernej podpisywany jest na fakturze jako ponad-sumowy lub nadprogramowy pobór energii biernej, z podziałem na pojemnościową oraz indukcyjną. W przypadku przekroczenia współczynnika ponad wartość umowną, na fakturze powinna się znajdować także wysokość kary.

Kojarzenie odbiorników energii

W sieci elektromagnetycznej, kompensacja mocy biernej wymaga kojarzenia odbiorników energii w sposób odpowiadający wymaganiom dotyczącym zachowania prawidłowych parametrów sieci. Nadmierny udział odbiorców indukcyjnych prowadzi do uzyskania niekorzystnego współczynnika mocy. Jego unormowanie za pośrednictwem kompensacji może się odbywać poprzez włączenie do sieci odbiorników pojemnościowych. Zasada ta obowiązuje również w drugą stronę.

Opłacalność kompensacji mocy biernej

Inwestycja w odpowiednie urządzenia kompensacyjne zaczyna być opłacalna wówczas, gdy miesięczne straty wynoszą ok. 500 zł. Moc układu powinna być odpowiednio dobrana do kompensacji mocy biernej. W tym celu należy przeprowadzić pomiary analizatorem sieci. Jako urządzenia do kompensacji mocy biernej często wykorzystuje się specjalne baterie kondensatorów. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w budynkach, w których występuje kilku odbiorców jednofazowych. Zastosowanie baterii pozwala na przeprowadzenie kompensacji niezależnie w każdej fazie, co skutecznie eliminuje prze-kompensowanie.

Raport energetyczny sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy

Rachunki za prąd pochłaniają sporą część firmowego budżetu, dlatego też każdy przedsiębiorca powinien regularnie analizować zapotrzebowanie energetyczne i szukać rozwiązań pozwalających na zredukowanie kwot widniejących na fakturach za prąd. Wbrew pozorom jest wiele sposobów na uzyskanie mniejszych lub większych oszczędności. Zaliczyć można do nich chociażby wykonanie audytu energetycznego oraz zmianę taryfy energii czy też nawet dotychczasowego dostawcy prądu.

Czytaj dalej Raport energetyczny sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy

Co warto wiedzieć o energii słonecznej?

Energia słoneczna jest ogromnym i całkowicie darmowym oraz źródłem energii, dlatego też warto dowiedzieć się, jak można ją wykorzystać w domu. Do przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną wykorzystuje się specjalne ogniwa fotowoltaiczne. Niniejszy artykuł to doskonała propozycja dla tych osób, które chcą dowiedzieć się, jak działają ogniwa słoneczne i czy rzeczywiście opłaca się je montować.

energia słonecznaOgniwa fotowoltaiczne od a do z

Ogniwa fotowoltaiczne to nic innego jak zwykłe płytki półprzewodnikowe wykonane z krzemu. To właśnie w ich wnętrzu znajduje się specjalne pole elektromagnetyczne. Gdy promienie słoneczne trafią bezpośrednio na ogniwa, to wytrącane są automatycznie elektrony na półprzewodnikach. W ten prosty sposób tworzą się pary nośników, które posiadają ujemne i dodatnie elektrony. Przeciwne ładunki ulegają z kolei rozdzielaniu za sprawą pola elektrycznego, dzięki czemu na ogniwach pojawia się upragnione napięcie elektryczne.

Zaawansowane systemy ogniw

Aby energia słoneczna mogła być przetworzona na energię elektryczną niestety same panele nie wystarczą. Niezbędne są również zintegrowane systemy, które umożliwiają pracę ogniw. W dzisiejszych czasach producenci oferują swoim klientom systemy autonomiczne (Off grid) i systemy otwarte (On grid). W systemie autonomicznym tworzony jest układ zamknięty, w którym to energia przekazywana jest bezpośrednio do akumulatora albo od razu do urządzeń elektrycznych. W systemie otwartym elektrownie słoneczne nie korzystają z pomocy akumulatorów. Cała nadwyżka energii odprowadzana jest automatycznie do sieci publicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu energia słoneczna nie jest marnowana, a na nadwyżce można całkiem nieźle zarobić.

Czy energia słoneczna jest opłacalna?

Tradycyjne (domowe) elektrownie słoneczne posiadają moc około 5kWp i są w stanie wyprodukować około 4800 kWh (rocznie). Podaną wartość może zaspokoić roczne zapotrzebowanie na prąd tradycyjnej rodziny (4 osoby). Inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne powinna zwrócić się już po 10 latach.

Taryfa jednostrefowa G11 czy też może dwustrefowa taryfa G12?

Każdy odbiorca energii elektrycznej staje przed wyborem odpowiedniej taryfy prądu, co wbrew pozorom ma ogromny wpływ na wysokość kwot widniejących w przyszłości na fakturach wystawianych przez zakład energetyczny. Z całą pewnością warto zatem dobrze przemyśleć swoją decyzję. Odpowiednio dobrana taryfa prądu pozwoli na zmniejszenie rachunków, co w skali roku wiąże się z niemałymi oszczędnościami. Oprócz uniwersalnej taryfy jednostrefowej do dyspozycji jest także opcja dwustrefowa, która może okazać się bardziej atrakcyjna.

Czytaj dalej Taryfa jednostrefowa G11 czy też może dwustrefowa taryfa G12?

Jak podpisać umowę na taryfę energetyczną c11?

Podpisanie umowy na taryfę energetyczną c11 na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo prostym zadaniem, ale w rzeczywistości sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo na co należy zwrócić szczególną uwagę przy podpisywani umowy na prąd.

taryfa c11Jaka jest najlepsza taryfa dla biznesu?

Taryfa energetyczna c11 jest zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla większości firm. Jednostrefowa taryfa zapewnia bardzo proste i przejrzyste reguły współpracy oraz niesamowitą łatwość realizacji bieżących zadań. Niezmienna stawka za energię o każdej porze dnia pozwala łatwo przewidzieć koszty wykonanych prac. Pracownicy i sprzęt firmowy nie musi dostosowywać swojego tempa pracy i ilości zadań do zmiennej taryfy. Jest to bardzo praktyczne i wygodne rozwiązanie, dzięki któremu będzie można skupić się na prawidłowym funkcjonowaniu firmy.

Jak podpisać umowę na taryfę energetyczną?

W pierwszej kolejności warto dokładnie zapoznać się z ofertą poszczególnych dostawców energii elektrycznej, dzięki czemu będzie można wybrać najkorzystniejszą propozycję. Pamiętać należy jednak o tym, aby zwracają uwagę nie tylko na cenę za 1kWh, ale również na pozostałe koszty. Po wybraniu optymalnej oferty należy wypełnić specjalny wniosek o zawarcie umowy. Wnioski można pobrać oczywiście ze strony dostawcy prądu. Większość firm oferuje swoim klientom możliwość złożenia wniosku on-line. Jest to bardzo wygodne i szybkie rozwiązanie, dzięki któremu można zaoszczędzić sporo czasu. Na stronie dostawcy można znaleźć także formularze zmiany taryfy i aktualne cenniki energii elektrycznej dla firm.

O czym należy pamiętać przy podpisywaniu umowy?

W ostatnim czasie bardzo wielu dostawców prądu oferuje swoim klientom atrakcyjne pakiety dual fuel, dzięki którym można zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Połączenie zakupu prądu elektrycznego w taryfie c11 z jednoczesnym zakupem gazu, może przynieść naprawdę spore oszczędności dla firmy. Im więcej usług się połączy, tym oczywiście większe zyski można wygenerować.