Kontrola licznika prądu w domu

licznik prądu

Licznik energii elektrycznej to urządzenie, które może ulegać awariom i usterkom. Nieprawidłowe działanie przyczyniać się będzie natomiast do błędnego zliczania energii elektrycznej, a tym samym wymuszać na użytkownikach uiszczanie większych opłat za prąd. Warto więc kontrolować jego stan techniczny.

Wstępna kontrola

W razie pojawienia się podejrzeń, że licznik prądu w domu nie działa prawidłowo, warto dokonać wstępnej kontroli. Polega ona na sprawdzeniu, czy płacone rachunki rzeczywiście odzwierciedlają ilość zużytej energii. Podstawową metodą będzie w tym przypadku obserwacja, czy podczas poboru energii przez urządzenia takie jak chociażby pralka czy piekarnik tarcza licznika się obraca albo dioda cyklicznie miga. Będzie to bowiem sygnał, że następuje zliczanie pobieranej energii. Kiedy natomiast wszystkie urządzenia są odłączone, licznik nie powinien sygnalizować zużycia prądu.

licznik prądu

Kontrola przy pomocy konkretnego urządzenia

Innym rozwiązaniem jest także porównanie zużycia energii przy pracy urządzenia, którego moc jest znana. Po włączeniu go przez godzinę można zaobserwować, ile razy tarcza się obróciła czy błysnęła dioda, a tym samym ocenić, czy zużycie energii jest prawidłowo naliczane. Ostatecznym potwierdzeniem będzie jednak zawsze dokonanie kontroli przez specjalistę.

Kontrola techniczna

Aby profesjonalnie ocenić pracę układu kontrolno-pomiarowego, należy zwrócić się z tym do przedsiębiorstwa energetycznego, które zobowiązane jest do przeprowadzania jej na żądanie odbiorcy. Podczas kontroli sprawdza się prawidłowość działania układu-pomiarowego, a jeśli okaże się, że rzeczywiście zachodzą jakieś nieprawidłowości w rozliczaniu energii elektrycznej, odbiorca nie będzie musiał ponieść kosztów przeprowadzonych działań. Układ pomiarowy można też dodatkowo sprawdzić w wybranym przez odbiorcę laboratorium pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku w terminie 30 dni od otrzymania pierwszej ekspertyzy. Liczniki prądu to urządzenia proste lecz bardzo sprawnie działające i spełniajace swoją funkcję.