Od czego zależą koszty energii elektrycznej dla firmy?

W porównaniu do cen energii obowiązujących dla gospodarstw domowych, koszty prądu ponoszone przez firmy są znacznie wyższe. Różnice te wynikają z kilku czynników, a ich znajomość może się przyczynić do realnego obniżenia kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Ceny regulowane indywidualne

URE to Urząd Regulacji Energetyki, który reguluje i zatwierdza ceny energii. Pozwala to na utrzymanie stawek prądu na ustabilizowanym poziomie. Regulacje URE dotyczą odbiorców końcowych należących do grupy taryfowej G – właścicieli gospodarstw domowych, a także osób prowadzących w domu jednoosobową działalność gospodarczą. Energia elektryczna dla firm jest natomiast obarczona stawkami, które nie podlegają regulacji przez URE. Ceny za prąd dla użytkowników taryf A, B, C oraz R ustalane są indywidualnie przez dostawców. Do odbiorców końcowych tej grupy należą małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Wysokość mocy umownej

Ilość energii elektrycznej, dostarczanej w ustalonym czasie do miejsca poboru określana jest wysokością mocy umownej – czyli mocy pobieranej lub wprowadzanej do danej sieci. Parametr ten uwzględniany jest bezpośrednio w umowie dotyczącej usług przesyłowych i dystrybucyjnych. Wartość mocy umownej nie może przekraczać wysokości zadeklarowanej mocy przyłączeniowej. Zależy od rodzaju sprzętu elektrycznego oraz jego liczebności, a także metody i poziomu intensywności użytkowania poszczególnych maszyn i urządzeń w firmie.

Zmniejszenie kosztów prądu w firmie

W porównaniu do mocy umownej klientów indywidualnych, moc umowna ustalana dla przedsiębiorców jet wyższa. Energia elektryczna dla firm zasila większą liczbą urządzeń jednocześnie. Przekłada się to na konieczność wzrostu mocy celem uniknięcia przeciążenia sieci. Nierzadko faktury za pobór energii elektrycznej stanowią znaczną część firmowych kosztów. Wydatki ponoszone z tego tytułu można jednak w dużym stopniu zminimalizować, zmieniając dostawcę prądu lub użytkowaną taryfę korzystniejszą finansowo dla przedsiębiorstwa.

Funkcjonalności oferowane przez inteligentne oświetlenie

Inteligentne oświetlenie to ogólne określenie systemów sterowania oświetleniem, które są niezależne od wyłącznika manualnego. Jeszcze do niedawna ich obsługa wymagała znaczącej modernizacji instalacji elektrycznej oraz zamontowania specjalnych paneli sterujących, co przekładało się na spore koszty inwestycji. Obecnie jednak nastąpił dynamiczny rozwój układów cyfrowych, który doprowadził do standaryzacji oraz popularyzacji inteligentnych żarówek.

Systemy komunikacji i czujniki

Inteligentne oświetlenie może korzystać z różnych systemów komunikacji bezprzewodowej. Do najczęściej stosowanych rozwiązań w warunkach domowych należy podczerwień, Bluetooth oraz sterowanie radiowe oparte na standardach sieciowych, m.in. WiFi. Większość urządzeń przystosowanych do obsługi inteligentnych żarówek obejmuje funkcję zapamiętywania ustawień. Po ich ponownym uruchomieniu, powracają do stanu przed wyłączeniem. Inteligentne oświetlenie często wyposażane jest w czujniki dodatkowe, np. detektory ruchu.

Inteligentne oświetlenie może emitować światło w podczerwieni. Wspomaga ono działanie kamer w systemach monitoringu, ale jednocześnie pozostaje niewidoczne dla człowieka. Żarówki hybrydowe mogą być wyposażane także w funkcje niezwiązane z oświetleniem, np. kamery, głośniki czy dyfuzory zapachu.

Możliwości regulacyjne

W porównaniu z niesterowalnymi źródłami światła, inteligentne oświetlenie ma bardziej rozbudowane możliwości regulacyjne. Nawet najprostsze systemy wyposażone są w funkcję rozjaśniania i ściemniania. Bardziej złożone rozwiązania pozwalają natomiast na modyfikację uzyskiwanej temperatury barwowej, emitowanie światła kolorowego, mieszanie barw czy programowanie scen świetlnych. Jednym przyciskiem zmienić można także nastrój światła, np. na relaksujący, romantyczny czy sprzyjający koncentracji. Aplikacje komputerowe i mobilne pozwalają natomiast na określanie dynamicznych zmian oświetlenia, połączonego np. z odtwarzaną muzyką. Światło może tez zostać automatycznie uruchomione o wskazanej porze, ze zdefiniowanym parametrem barwy czy jasności.

Czy przeprowadzenie audytu energetycznego jest obowiązkowe w dużej firmie?

Audyt energetyczny to procedura, pozwalająca na uzyskanie niezależnej, obiektywnej oceny zapotrzebowania energetycznego obiektu budowlanego. Celem jego wykonania jest również określenie opłacalności wdrożenia rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenia poziomu zużycia energii. Zgodnie z treścią ustawy o efektywności energetycznej, wszystkie duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do wykonywania okresowych audytów energetycznych.

Audyt energetyczny dla dużych firm

Audyt energetyczny jest dla przedsiębiorców ważny nie tylko ze względu na konieczność spełnienia wymogów ustawowych. Jego realizacja wiąże się z możliwością wprowadzenia oszczędniejszego systemu gospodarowania energią oraz redukcją kosztów eksploatacyjnych wyposażenia. Audyt energetyczny zachęca też do przeprowadzania modernizacji w firmowych obiektach. Dotyczy wszystkich dużych przedsiębiorstw, nawet jeżeli nie podejmowały one wcześniej żadnych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Konieczność przeprowadzania modernizacji

Przeprowadzenie audytu energetycznego w dużym przedsiębiorstwie jest obowiązkowe, ale jego właściciel nie musi wcale wdrażać przedsięwzięć sugerowanych do poprawy efektywności energetycznej. Celem przeprowadzenia procedury jest przede wszystkim ocena zapotrzebowania energetycznego, a także wykazania informacji o obszarach pozwalających na jego zmniejszenie lub obniżenie strat w innej formie. Przedsiębiorca we własnym zakresie podejmuje decyzję o realizacji działań modernizacyjnych, niezależnie od wskazań zawartych w raporcie sporządzonym przez audytora energetycznego. Właściciel firmy musi jednak przechowywać otrzymane dane przez 5 lat.

Kary finansowe

Za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przewidziana jest kara finansowa, która może wynieść nawet 5 proc. przychodu uzyskiwanego przez przedsiębiorstwo w minionym roku podatkowym. Ustawodawca nie ustalił natomiast żadnych sankcji związanych z naruszeniem obowiązku przechowywania wyników audytu przez 5 lat lub przeprowadzeniem go niezgodnie z ustaleniami.

Raport energetyczny sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy

Rachunki za prąd pochłaniają sporą część firmowego budżetu, dlatego też każdy przedsiębiorca powinien regularnie analizować zapotrzebowanie energetyczne i szukać rozwiązań pozwalających na zredukowanie kwot widniejących na fakturach za prąd. Wbrew pozorom jest wiele sposobów na uzyskanie mniejszych lub większych oszczędności. Zaliczyć można do nich chociażby wykonanie audytu energetycznego oraz zmianę taryfy energii czy też nawet dotychczasowego dostawcy prądu.

Czytaj dalej Raport energetyczny sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy