Białe certyfikaty i minimalizacja zużycia prądu

Energia elektryczna jest wykorzystywana nie tylko w domach, ale także w firmach i przedsiębiorstwach. To właśnie tam zużywa się jej najwięcej i bardzo często jest ona zużywana nadmiernie, kiedy nie ma takiej potrzeby. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że zasób nie jest niewyczerpalny i jeśli odpowiednio nie zadbamy o to, aby zmniejszyć zużycie energii, to ta wkrótce może się wyczerpać. Ucierpimy nie tylko my, ale także środowisko, które będzie odpowiadało za życie przyszłych pokoleń, więc ma to wpływ nie tylko na teraźniejszość, ale także i przyszłość.

Czytaj dalej „Białe certyfikaty i minimalizacja zużycia prądu”

Jakie korzyści płyną ze wprowadzenia systemu białych certyfikatów?

Wiele firm zobowiązanych jest do okresowego przeprowadzania audytu energetycznego swojego przedsiębiorstwa. Obowiązkiem tym objęci są głównie duże i prężnie rozwijające się firmy, chociaż zaleca się realizację tego typu przedsięwzięcia także małym i średnim przedsiębiorstwom. Audyt efektywności energetycznej jest też niezbędny w przypadku ubiegania się firmy o przyznanie białego certyfikatu czy też innego rodzaju dofinansowania z Unii Europejskiej. 

W jakim celu wprowadzono system białych certyfikatów?

Białe certyfikaty powstały głównie w celu wspierania efektywności energetycznej. Korzyścią dla przedsiębiorców jest to, że mogą oni liczyć na uzyskanie dodatkowych środków pienieżnych na sfinansowanie inwestycji związanych ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej. Zwiększając efektywność energetyczną, możliwe jest odnotowanie niemałych oszczędności i dodatkowo zwiększenie ochrony środowiska. Wprowadzenie systemu białych certyfikatów jest sposobem na pozyskanie większych oszczędności energii przez odbiorców końcowych oraz zredukowanie jej strat w dystrybucji i przemyśle. 

Dlaczego firmie opłaca się posiadanie białego certyfikatu?

O pozyskanie białego certyfikatu mogą starać się firmy przymierzające się do realizacji przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Dotyczy to także przedsiębiorstw, które już zrealizowały samodzielnie inwestycje proefektywnościowe. Mogą one dotyczyć wymiany oświetlenia w budynku na energooszczędne czy montażu nowoczesnych urządzeń wyposażonych w efektywniejsze systemy sterowania. Mogłoby się wydawać, że świadectwo efektywności energetycznej w postaci białego certyfikatu nie ma większej wartości, jednak jego posiadanie wiąże się z wieloma korzyściami dla firmy. Jest to dokument mający wartość majątkową, która jest notowana na Towarowej Giełdzie Energii i może zostać nawet odsprzedana. Sprzedając taki certyfikat, możliwe jest uzyskanie częściowego zwrotu kosztów poniesionych w ramach przedsięwzięć związanych z energetyczną modernizacją firmy. Co więcej, białe certyfikaty cieszą się dużą popularnością, przez co są chętnie kupowane pomimo wysokich cen. 

Bardzo ważne w przypadku ubiegania się o białe certyfikaty jest to, aby został wykonany audyt energetyczny. Konieczne jest jego dołączenie do wniosku o świadectwo efektywności energetycznej. W związku z tym najlepiej jest zatrudnić do pomocy zewnętrzną firmę, która profesjonalnie wykonana taki audyt, uzyskując odpowiedni wynik ze wskazaniem na konkretne oszczędności energii elektrycznej.

Więcej o białych certyfikatach: https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/oferta/zakup-bialych-certyfikatow-gaz

Jak zmienić dostawcę prądu elektrycznego?

Nie wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Polsce zdają sobie sprawę z tego, że istnieje możliwość szybkiej i wygodnej zmiany firmy sprzedającej prąd. Przed dokonaniem zmiany swojego dostawcy, warto jednak dokładnie oszacować wszystkie koszty. Niniejszy artykuł to idealny wybór dla tych osób, które chcą obniżyć rachunki za energię, ale niestety nie mają zielonego pojęcia, jak za to się odpowiednio zabrać.

Jak często można zmieniać dostawcę prądu i ile trwa proces zmiany?

Z praktycznego punktu widzenia operatora można zmieniać dowolną ilość razy. Pamiętać należy jednak o tym, że kontrakty z poszczególnymi dostawcami zawierane są na określony czas, dlatego też przy zerwaniu umowy trzeba liczyć się z dodatkowymi opłatami. Jeżeli chodzi o sam proces zmiany dotychczasowego dostawcy energii elektrycznej, to trwa on do miesiąca. Warto wspomnieć również i o tym, że umowy są skonstruowane w taki sposób, aby nie doszło do ryzyka przerwy w dostawie prądu. Przy wygaśnięciu jednej umowy, druga automatycznie wchodzi w życie.

Jak wyglądają poszczególne etapy zmiany dostawcy prądu

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest oczywiście wybór nowego sprzedawcy prądu i podpisanie z nim umowy. Pamiętać należy również i o tym, że od każdej umowy podpisanej poza siedzibą firmy, można odstąpić w ciągu 14 dni bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Drugim krokiem jest z kolei wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą i zawarcie nowej umowy dotyczącej dystrybucji energii elektrycznej. Nasz dystrybutor przy każdej zmianie musi być oczywiście poinformowany o zmianie dostawcy. Jeżeli zmieniamy nie tylko sprzedawcę prądu, ale również taryfę, to w niektórych sytuacjach niezbędna jest wymiana licznika prądu. Na szczęście wymiana jest bezpłatna i zajmuje się nią nowy dostawca. Ostatnim etapem jest dokonanie odczytu licznika i całkowite rozliczenie się z wcześniejszym dostawcą. Osoby, które nie wiedzą jak zmienić dostawcę prądu i jak wybrać najkorzystniejszą umowę, mogą skorzystać z pomocy odpowiednich doradców. To właśnie dzięki ich pomocy, można uniknąć niekorzystnych zapisków w umowie.

Więcej informacji odnośnie zmiany dostawcy prądu można znaleźć pod adresem: https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/jak-zostac-klientem-innogy

Ładowanie samochodów elektrycznych prądem zmiennym i stałym

Jeszcze do niedawna samochody elektryczne trzeba było ładować aż kilkanaście godzin i mimo tak długiego czasu możliwe było przejechanie zaledwie od 100 do 150 kilometrów. Sprawiało to, że elektromobilność wydawała się rozwiązaniem bardzo niepraktycznym, szczególnie dla osób, które samochodem pokonują duże dystanse. Producenci samochodów wyszli jednak naprzeciw potrzebom potencjalnych użytkowników. Na rynku coraz częściej dostępne są modele, które są w stanie przejechać większą odległość, a jednocześnie można je naładować znacznie szybciej.

Ładowanie prądem zmiennym

Najczęściej ładowanie samochodów elektrycznych przebiega obecnie z wykorzystaniem prądu zmiennego (AC). Może odbywać się ono przede wszystkim w domu z udziałem instalacji jedno- albo trójfazowej, jak również na stacjach zwykłego ładowania. Takie rozwiązanie ma jednak pewną istotną wadę – moc nie jest wysoka, szczególnie w przypadku instalacji jednofazowej. Ładowanie prądem zmiennym uzależnione jest także do parametrów ładowarki wbudowanej w samochód – na rynku dostępne są bowiem samochody, które mogą obsłużyć maksymalnie 3,6 kW, ale znajdą się też takie obsługujące 6,6 kW – oczywiście w wyższej cenie.

Ładowanie prądem stałym

Ładowanie samochodów elektrycznych prądem stałym (DC) to z kolei rozwiązanie wykorzystywane w szybkich ładowarkach. Zazwyczaj umożliwiają one przygotowanie samochodu do dalszej jazdy w mniej niż pół godziny w takim stopniu, by mógł pokonać kilkadziesiąt czy nawet kilkaset kilometrów.

Stacje ultra szybkiego ładowania

Większość producentów zarówno na rynku europejskim, jak i amerykańskim oferuje obecnie standard szybkiego ładowania, przykładowa oferta: https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/oferta/stacje-ladowania-samochodow-elektrycznych. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość ładowania wolnego i szybkiego prądem przemiennym, a ponadto bardzo szybkiego prądem stałym. W przypadku systemu szybkiego ładowania znika także konieczność wyposażenia samochodu w dwa gniazda ładowania. Obecnie jest to system, który wydaje się najbardziej optymalny na rynku europejskim – docelowo mają powstać stacje ultra szybkiego ładowania 350 kW.

Od czego zależą koszty energii elektrycznej dla firmy?

W porównaniu do cen energii obowiązujących dla gospodarstw domowych, koszty prądu ponoszone przez firmy są znacznie wyższe. Różnice te wynikają z kilku czynników, a ich znajomość może się przyczynić do realnego obniżenia kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Ceny regulowane indywidualne

URE to Urząd Regulacji Energetyki, który reguluje i zatwierdza ceny energii. Pozwala to na utrzymanie stawek prądu na ustabilizowanym poziomie. Regulacje URE dotyczą odbiorców końcowych należących do grupy taryfowej G – właścicieli gospodarstw domowych, a także osób prowadzących w domu jednoosobową działalność gospodarczą. Energia elektryczna dla firm jest natomiast obarczona stawkami, które nie podlegają regulacji przez URE. Ceny za prąd dla użytkowników taryf A, B, C oraz R ustalane są indywidualnie przez dostawców. Do odbiorców końcowych tej grupy należą małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Wysokość mocy umownej

Ilość energii elektrycznej, dostarczanej w ustalonym czasie do miejsca poboru określana jest wysokością mocy umownej – czyli mocy pobieranej lub wprowadzanej do danej sieci. Parametr ten uwzględniany jest bezpośrednio w umowie dotyczącej usług przesyłowych i dystrybucyjnych. Wartość mocy umownej nie może przekraczać wysokości zadeklarowanej mocy przyłączeniowej. Zależy od rodzaju sprzętu elektrycznego oraz jego liczebności, a także metody i poziomu intensywności użytkowania poszczególnych maszyn i urządzeń w firmie.

Zmniejszenie kosztów prądu w firmie

W porównaniu do mocy umownej klientów indywidualnych, moc umowna ustalana dla przedsiębiorców jet wyższa. Energia elektryczna dla firm zasila większą liczbą urządzeń jednocześnie. Przekłada się to na konieczność wzrostu mocy celem uniknięcia przeciążenia sieci. Nierzadko faktury za pobór energii elektrycznej stanowią znaczną część firmowych kosztów. Wydatki ponoszone z tego tytułu można jednak w dużym stopniu zminimalizować, zmieniając dostawcę prądu lub użytkowaną taryfę korzystniejszą finansowo dla przedsiębiorstwa.

Funkcjonalności oferowane przez inteligentne oświetlenie

Inteligentne oświetlenie to ogólne określenie systemów sterowania oświetleniem, które są niezależne od wyłącznika manualnego. Jeszcze do niedawna ich obsługa wymagała znaczącej modernizacji instalacji elektrycznej oraz zamontowania specjalnych paneli sterujących, co przekładało się na spore koszty inwestycji. Obecnie jednak nastąpił dynamiczny rozwój układów cyfrowych, który doprowadził do standaryzacji oraz popularyzacji inteligentnych żarówek.

Systemy komunikacji i czujniki

Inteligentne oświetlenie może korzystać z różnych systemów komunikacji bezprzewodowej. Do najczęściej stosowanych rozwiązań w warunkach domowych należy podczerwień, Bluetooth oraz sterowanie radiowe oparte na standardach sieciowych, m.in. WiFi. Większość urządzeń przystosowanych do obsługi inteligentnych żarówek obejmuje funkcję zapamiętywania ustawień. Po ich ponownym uruchomieniu, powracają do stanu przed wyłączeniem. Inteligentne oświetlenie często wyposażane jest w czujniki dodatkowe, np. detektory ruchu.

Inteligentne oświetlenie może emitować światło w podczerwieni. Wspomaga ono działanie kamer w systemach monitoringu, ale jednocześnie pozostaje niewidoczne dla człowieka. Żarówki hybrydowe mogą być wyposażane także w funkcje niezwiązane z oświetleniem, np. kamery, głośniki czy dyfuzory zapachu.

Możliwości regulacyjne

W porównaniu z niesterowalnymi źródłami światła, inteligentne oświetlenie ma bardziej rozbudowane możliwości regulacyjne. Nawet najprostsze systemy wyposażone są w funkcję rozjaśniania i ściemniania. Bardziej złożone rozwiązania pozwalają natomiast na modyfikację uzyskiwanej temperatury barwowej, emitowanie światła kolorowego, mieszanie barw czy programowanie scen świetlnych. Jednym przyciskiem zmienić można także nastrój światła, np. na relaksujący, romantyczny czy sprzyjający koncentracji. Aplikacje komputerowe i mobilne pozwalają natomiast na określanie dynamicznych zmian oświetlenia, połączonego np. z odtwarzaną muzyką. Światło może tez zostać automatycznie uruchomione o wskazanej porze, ze zdefiniowanym parametrem barwy czy jasności.

Czy przeprowadzenie audytu energetycznego jest obowiązkowe w dużej firmie?

Audyt energetyczny to procedura, pozwalająca na uzyskanie niezależnej, obiektywnej oceny zapotrzebowania energetycznego obiektu budowlanego. Celem jego wykonania jest również określenie opłacalności wdrożenia rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenia poziomu zużycia energii. Zgodnie z treścią ustawy o efektywności energetycznej, wszystkie duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do wykonywania okresowych audytów energetycznych.

Audyt energetyczny dla dużych firm

Audyt energetyczny jest dla przedsiębiorców ważny nie tylko ze względu na konieczność spełnienia wymogów ustawowych. Jego realizacja wiąże się z możliwością wprowadzenia oszczędniejszego systemu gospodarowania energią oraz redukcją kosztów eksploatacyjnych wyposażenia. Audyt energetyczny zachęca też do przeprowadzania modernizacji w firmowych obiektach. Dotyczy wszystkich dużych przedsiębiorstw, nawet jeżeli nie podejmowały one wcześniej żadnych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Konieczność przeprowadzania modernizacji

Przeprowadzenie audytu energetycznego w dużym przedsiębiorstwie jest obowiązkowe, ale jego właściciel nie musi wcale wdrażać przedsięwzięć sugerowanych do poprawy efektywności energetycznej. Celem przeprowadzenia procedury jest przede wszystkim ocena zapotrzebowania energetycznego, a także wykazania informacji o obszarach pozwalających na jego zmniejszenie lub obniżenie strat w innej formie. Przedsiębiorca we własnym zakresie podejmuje decyzję o realizacji działań modernizacyjnych, niezależnie od wskazań zawartych w raporcie sporządzonym przez audytora energetycznego. Właściciel firmy musi jednak przechowywać otrzymane dane przez 5 lat.

Kary finansowe

Za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przewidziana jest kara finansowa, która może wynieść nawet 5 proc. przychodu uzyskiwanego przez przedsiębiorstwo w minionym roku podatkowym. Ustawodawca nie ustalił natomiast żadnych sankcji związanych z naruszeniem obowiązku przechowywania wyników audytu przez 5 lat lub przeprowadzeniem go niezgodnie z ustaleniami.

Raport energetyczny sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy

Rachunki za prąd pochłaniają sporą część firmowego budżetu, dlatego też każdy przedsiębiorca powinien regularnie analizować zapotrzebowanie energetyczne i szukać rozwiązań pozwalających na zredukowanie kwot widniejących na fakturach za prąd. Wbrew pozorom jest wiele sposobów na uzyskanie mniejszych lub większych oszczędności. Zaliczyć można do nich chociażby wykonanie audytu energetycznego oraz zmianę taryfy energii czy też nawet dotychczasowego dostawcy prądu.

Czytaj dalej „Raport energetyczny sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy”