Funkcjonalności oferowane przez inteligentne oświetlenie

Funkcjonalności oferowane przez inteligentne oświetlenie

Inteligentne oświetlenie to ogólne określenie systemów sterowania oświetleniem, które są niezależne od wyłącznika manualnego. Jeszcze do niedawna ich obsługa wymagała znaczącej modernizacji instalacji elektrycznej oraz zamontowania specjalnych paneli sterujących, co przekładało się na spore koszty inwestycji. Obecnie jednak nastąpił dynamiczny rozwój układów cyfrowych, który doprowadził do standaryzacji oraz popularyzacji inteligentnych żarówek.

Systemy komunikacji i czujniki

Inteligentne oświetlenie może korzystać z różnych systemów komunikacji bezprzewodowej. Do najczęściej stosowanych rozwiązań w warunkach domowych należy podczerwień, Bluetooth oraz sterowanie radiowe oparte na standardach sieciowych, m.in. WiFi. Większość urządzeń przystosowanych do obsługi inteligentnych żarówek obejmuje funkcję zapamiętywania ustawień. Po ich ponownym uruchomieniu, powracają do stanu przed wyłączeniem. Inteligentne oświetlenie często wyposażane jest w czujniki dodatkowe, np. detektory ruchu.

Inteligentne oświetlenie może emitować światło w podczerwieni. Wspomaga ono działanie kamer w systemach monitoringu, ale jednocześnie pozostaje niewidoczne dla człowieka. Żarówki hybrydowe mogą być wyposażane także w funkcje niezwiązane z oświetleniem, np. kamery, głośniki czy dyfuzory zapachu.

Możliwości regulacyjne

W porównaniu z niesterowalnymi źródłami światła, inteligentne oświetlenie ma bardziej rozbudowane możliwości regulacyjne. Nawet najprostsze systemy wyposażone są w funkcję rozjaśniania i ściemniania. Bardziej złożone rozwiązania pozwalają natomiast na modyfikację uzyskiwanej temperatury barwowej, emitowanie światła kolorowego, mieszanie barw czy programowanie scen świetlnych. Jednym przyciskiem zmienić można także nastrój światła, np. na relaksujący, romantyczny czy sprzyjający koncentracji. Aplikacje komputerowe i mobilne pozwalają natomiast na określanie dynamicznych zmian oświetlenia, połączonego np. z odtwarzaną muzyką. Światło może tez zostać automatycznie uruchomione o wskazanej porze, ze zdefiniowanym parametrem barwy czy jasności.