Przepisanie licznika prądu elektrycznego

Przepisanie licznika prądu elektrycznego

Każda osoba, która zdecydowała się na wynajęcie mieszkania lub lokalu użytkowego powinna zabezpieczyć się przed ewentualnymi długami właściciela nieruchomości. Z tego powodu działania najemcy nie powinny ograniczać się jedynie do podpisania umowy najmu.

Przepisanie licznika

Przepisanie licznika prądu elektrycznego (https://przejmijlicznik.innogy.pl/) powinno być standardowym działaniem po podpisaniu umowy najmu mieszkania lub lokalu użytkowego. Dzięki przepisaniu licznika przychodzące faktury za wykorzystany prąd elektryczny będą wystawione na nazwisko najemcy, a nie właściciela nieruchomości. Jakie są tego praktyczne konsekwencje?

Przede wszystkim przepisanie licznika prądu elektrycznego na najemcę chroni go przed nieuregulowanymi przez właściciela nieruchomości rachunkami za wykorzystany prąd elektryczny. Jeżeli licznik nie zostanie przepisany, a właściciel nie ureguluje zaległych wpłat, to dostawca prądu może go odciąć!. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Konsekwencje nieprzepisania licznika

Warto mieć na uwadze, że nieprzepisanie licznika może zmusić najemcę nie tylko do zapłacenia nie swoich rachunków, ale także różnego rodzaju odsetek, kosztów ściągnięcia należności, czy też zapłacenia za ponowne podłączenie energii elektrycznej.

Przepisanie licznika prądu elektrycznego

Wszystkich z tych nieprzyjemnych sytuacji można uniknąć, przepisując licznik. W takiej sytuacji zaległe rachunki będą wystawione na nazwisko właściciela i nie będą obciążać rzeczywistego użytkownika nieruchomości. Szczęśliwie samo przepisanie licznika nie jest też skomplikowane.

Wystarczy, że najemca wraz z właścicielem lokalu spisze tzw. protokół zdawczo-odbiorczy i wyśle go do dostawcy energii elektrycznej. W zależności od dostawcy protokół może być dostarczony drogą pocztową, elektroniczną lub fizycznie w Punkcie Obsługi Klienta

Warto mieć na uwadze, że spisanie protokołu i jego wysłanie do dostawcy powinno mieć miejsce zaraz po spisaniu umowy. Nawet w przypadku natychmiastowego dostarczenia protokołu do dostawcy procedura przepisania licznika może zająć nawet kilka tygodni.