Turbina wiatrowa – pełna zalet, ale niepozbawiona wad

Przykładem odnawialnego źródła energii jest wiatr. Turbina wiatrowa napędzana przez wiatr jest w stanie wytworzyć energię elektryczną – czystą, ekologiczną i uniwersalną. Produkcja energii odbywa się przy relatywnie niskich kosztach i bez szkody dla środowiska naturalnego. Nie dochodzi do emisji szkodliwych substancji, jak ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych elektrowni węglowych. Rozwiązanie to wiąże się z wieloma korzyściami, ale nie jest wolne od wad, których też należy być świadomym.

Pozytywna strona energetyki wiatrowej

Naturalnym źródłem energii jest wiatr, który można wykorzystać do pozyskania energii elektrycznej. Umożliwia to turbina wiatrowa, która napędzana jest wiatrem, a wywołany ruch generuje energię. Wyprodukowana w ekologiczny sposób energia elektryczna może zostać wykorzystana na wiele sposobów. Możliwe jest zasilanie nią różnego rodzaju urządzeń. W zależności od wielkości elektrownia wiatrowa może być eksploatowana przez gospodarstwa domowe lub służyć do produkcji energii na masową skalę przemysłową. Za rozwiązaniem tym przemawia ekonomia. Wiatr jest darmowym, czystym źródłem odnawialnej energii. Można korzystać z niego bez żadnych ograniczeń. Posiadanie elektrowni wiatrowej wiąże się ze znaczymy oszczędnościami na rachunkach za prąd. Turbina wiatrowa działa w sposób ekologiczny, nie generuje żadnych toksycznych substancji do atmosfery. Nie oddziałuje wobec tego negatywnie na środowisko naturalne, co ma miejsce w przypadku konwencjonalnych elektrowni zasilanych paliwami kopalnianymi. Jest to świetne rozwiązanie w przypadku gospodarstw, gdzie nie ma możliwości podłączenia ich do sieci elektrycznej.

Co z wadami?

Energetyka wiatrowa ma pewne wady, a największą są wysokie koszty początkowe. Inwestycja jest jednorazowa, gdyż dalsza eksploatacja nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Kolejnym minusem jest uzależnienie od wahań pogodowych. Czasami niemożliwe jest osiągnięcie wystarczającej mocy do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych. Na działanie elektrowni wiatrowej wpływają warunki pogodowe i intensywność wiatru. Problematyczny jest też hałas generowany przez pracujące turbiny wiatrowe.