Czym jest kompensacja mocy biernej?

Czym jest kompensacja mocy biernej

Moc bierna to wartość, która opisuje poziom pulsacji energii między elementami obwodu elektrycznego. W przeciwieństwie do mocy czynnej, nie jest ona zamieniana na przydatną pracę lub ciepło. Jej nadmiar powoduje straty i zmniejsza sprawność elementów sieci zasilających, co przekłada się na wzrost rachunków za energię elektryczną. Kompensacja mocy biernejpolega na zastosowaniu urządzeń, które pozwalają na zmniejszenie emisji mocy biernej i ograniczenie strat.

Współczynnik mocy biernej

Tolerowany przez dostawców prądu współczynnik mocy biernej występuje w przedziale od 0,2 do 0,4. Przekroczenie tej wartości prowadzi do naliczenia przez operatora dodatkowych opłat. Współczynnik mocy biernej podpisywany jest na fakturze jako ponad-sumowy lub nadprogramowy pobór energii biernej, z podziałem na pojemnościową oraz indukcyjną. W przypadku przekroczenia współczynnika ponad wartość umowną, na fakturze powinna się znajdować także wysokość kary.

Kojarzenie odbiorników energii

W sieci elektromagnetycznej, kompensacja mocy biernej wymaga kojarzenia odbiorników energii w sposób odpowiadający wymaganiom dotyczącym zachowania prawidłowych parametrów sieci. Nadmierny udział odbiorców indukcyjnych prowadzi do uzyskania niekorzystnego współczynnika mocy. Jego unormowanie za pośrednictwem kompensacji może się odbywać poprzez włączenie do sieci odbiorników pojemnościowych. Zasada ta obowiązuje również w drugą stronę.

Opłacalność kompensacji mocy biernej

Inwestycja w odpowiednie urządzenia kompensacyjne zaczyna być opłacalna wówczas, gdy miesięczne straty wynoszą ok. 500 zł. Moc układu powinna być odpowiednio dobrana do kompensacji mocy biernej. W tym celu należy przeprowadzić pomiary analizatorem sieci. Jako urządzenia do kompensacji mocy biernej często wykorzystuje się specjalne baterie kondensatorów. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w budynkach, w których występuje kilku odbiorców jednofazowych. Zastosowanie baterii pozwala na przeprowadzenie kompensacji niezależnie w każdej fazie, co skutecznie eliminuje prze-kompensowanie.